O nás

Historie i současnost

Jiří Šafránek (1927-2015)
Radek Vavřač 

Firma Sklo Šafránek vznikla v roce 1990, krátce po pádu totalitního komunistického režimu. Její zakladatel, pan Jiří Šafránek, si tak splnil svůj celoživotní sen a navázal na rodinnou tradici v oboru broušení skla, kterou ve dvacátých letech minulého století započal jeho strýc a též jeho učitel, pan František Šafránek. Vzhledem k tomu, že se celý produktivní věk pohyboval ve sklářském prostředí, ať již jako brusič skla, nebo jako vedoucí výroby v národním podniku Železnobrodské sklo Železný Brod, anebo na závěr jako technolog skla v proslulé Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, posbíral velké množství umu, znalostí a zkušeností, které mohl uplatnit ve své firmě. Zakoupil a oživil jednu dávno nefungující brusírnu, ležící v lesích nedaleko Železného Brodu, ve které sám v padesátých letech 20. století brousil, a již v důchodovém věku zahájil výrobu luxusního broušeného skla. Po několika letech se přidala i nejnáročnější technika zušlechťování skla - rytí a okrajově i pískování skla a skleněná bižuterie. 

Veškerá produkce se po celou dobu existence firmy vyznačuje nejvyšší kvalitou provedení, a kromě osvědčených dekorů a námětů se věnuje progresu v rámci používaných technik. Absolutní zručnost v oboru, výtvarné cítění a schopnost inovace jsou u všech zaměstnanců základními přepoklady k tvorbě a dosažení požadovaných výsledků. Důležitým prvkem ve firmě je rovněž pěstování přátelské atmosféry, která výrazně přispívá k úspěšnému zvládnutí všech zadání. 

Na dlouhou rodinnou tradici v oboru nyní navazuje vnuk pana Jiřího Šafránka, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, pan Radek Vavřač, který převzal vedení firmy v roce 2013.

Fotoarchiv


Socialistická éra

Brusírna, 1. pol. 50-tých let 20. století

Brusičská dílna, 1. pol. 50-tých let 20. století

Brusiči zleva: Jiří Hlaváček, Josef Klápště, Jiří Šafránek, Čestmír Menšík

 Brusírna skla, 1. pol. 50-tých let 20. století

Národní podnik ŽBS Železný Brod, rok 1971

Pánové Jiří Mašek a Josef Hujer (později byli oba zaměstnáni ve Sklo Šafránek).

Národní podnik ŽBS Železný Brod, přelom 60-tých a 70-tých let.

Jiří Šafránek - sedící.

Éra firmy Sklo Šafránek

1. pol. 90-tých let 20. století

Pan Josef Klápště

1. pol. 90-tých let 20. století

Pan Drahomír Netolička

 1. pol. 90-tých let 20. století

Paní Ladislava Halamová

23.4. 1996 - Krátce po dohašení požáru stráně nad brusírnou. Zleva: Dana Vavřačová, Petr Kněbort, Iveta Steinerová, Josef Kriegler, Rudolf Škorpil, Tomáš Pfeifer

Rok 1997 - Jedna z narozeninových oslav. Zleva: Josef Hujer, Libuše Červinková, Jiří Šafránek, Dana Vavřačová


Rok 1998

 Rok 1998

Pan Tomáš Pfeifer

Rok 1998

Pan Josef Hujer

Rok 1998

Pan Josef Kriegler 

Rok 1999

Pan Aleš Sucharda

Rok 1998

Jiří Šafránek, Josef Hujer, Ladislava Halamová, Josef Kriegler, Tomáš Pfeifer, Dana Vavřačová, Otmar Kaplan

Rok 1999

Pan Jan Schindler

Rok 1999

Pan Miroslav Valenta

Rok 1999

Paní Božena Čejchanová

Rok 1999

Paní Martina Kesnerová

Rok 1999

Paní Iva Krieglerová

 Rok 2000

Paní Dana Vavřačová 

 Rok 2000

Pan Zdeněk Šlechta

 Rok 2001

Pan Pavel Hartl

Rok 2001

 Rok 2001

Pan Jiří Šafránek - poslední snímek u brusu

Rok 2001

Slečna Kamila Kasalová

Rok 2004

Paní Iveta Pačesná

Rok 2004

Paní Jana Cvrčková

Rok 2016

Paní Daniela Jakubičková

                                          .                                                    

Zpět na O nás